ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 9-44472207(076) تماس حاصل نموده یا به آدرس کيش،ميدان ساحل،بلوار فردوسي،خيابان ابن سينا،ساختمان گنجينه،طبقه سوم مراجعه نمایید.